Gdzie znajdują się alergeny?

Odpowiedź jest całkiem prosta – wszędzie.

Powietrze, sierść zwierząt, kurz, jedzenie kosmetyki – to wszystko może spowodować reakcje alergiczne organizmu. Symptomy i przebieg alergii w dużej mierze zależy od drogi, na której dochodzi do zakażenia i wystawienia organizmu na działanie alergenu. Dla przykładu – pyłki traw obecne w powietrzu nie mają zbyt dużego wpływu na powierzchnię skóry, choć z łatwością dostają się wraz z powietrzem do płuc człowieka. Alergeny, które połykamy mogą przebyć długą drogę wewnątrz organizmu nim wywołają reakcję obronną.

Alergeny można więc podzielić ze względu na:

  • źródło alergii

  • rodzaj substancji powodującej substancję alergiczną

  • drogę, którą alergen dostaje się do wnętrza organizmu

Źródła alergii:

  • powietrze – prócz tlenu, azotu i helu powietrze zawiera także inne cząsteczki: pyłki roślinne, kurz, grzyby, części insektów. Zwykle wyżej wymienione substancje nie są groźne dla zdrowia, choć organizm alergika może na nie gwałtownie zareagować.

  • jedzenie – gdy trawimy pożywienie alergeny mogą dostać się do naszego krwiobiegu i spowodować reakcję zapalaną. Alergie związane z jedzeniem mogą zacząć się od swędzenia w okolicach języka, by później spowodować objawy takie jak biegunka, nudności i wymioty. Dwie główne grupy alergenów to: jedzenie i leki.

  • dotykanie skóry – kontakt skórny także bywa powodem alergii. Pośród symptomów można zwykle znaleźć zapalenie skóry i wysypkę. W większości wypadków skóra stanowi nieprzekraczalną barierę, choć czasami zdarza się, że przenikające przez nią alergeny dostają się także do innych części organizmu.

  • wstrzyknięte do naszego ciała – najcięższe przypadki alergii zachodzą, gdy alergeny dostają się bezpośrednio do naszego krwiobiegu. Może to spowodować pojawienie się ogólnoustrojowej reakcji alergicznej. Reakcje alergiczne tego typu mogą być spowodowane przez: owadzi jad, leki, szczepionki i hormony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *