Czym jest alergia?

Alergia to przesadna odpowiedź systemu immunologicznego na działanie substancji, które nie są zagrożeniem dla zdrowia (takich jak pyłki, jedzenie lub lekarstwa). Wyróżnia się dwa główne typy alergii: sezonową i stałą. Alergia sezonowa pojawia się zwykle o określonej porze roku, natomiast alergia stała działa przez cały rok. Leczenie zwykle polega na podawaniu określonych środków, ograniczaniu kontaktu z alergenem, lub zastrzykach.

Alergia pojawia się, gdy w otoczeniu człowieka znajduje się substancja, która wywołuje nadmierną reakcję systemu odpornościowego. Większość ludzi uczulonych jest na związki występujące w powietrzu. Do związków wywołujących alergię należą m.in.:

  • pyłki

  • roztocza

  • zarodniki pleśni

  • składniki jedzenia

  • owadzi jad

  • niektóre leki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *